KONSULTSTÖD

Vi kan hjälpa din verksamhet att hitta rätt

I många situationer kan det vara bra att ha någon att bolla med, någon som kan komma och lyssna på vad era utmaningar är och ge lite handfasta konkreta tips och lösningar på vad som skulle kunna fungera i just din verksamhet.  Genom vår grundare, ägare och samarbetspartners så har vi den unika möjligheten att kunna ge dig det stöd just du behöver. 

Vi är experter på sälj och säljutveckling, strategi, ledarskap och coachning inom affärsmannaskap och affärsutveckling. 

Vi kan även erbjuda hjälp och stöd till styrelser att gå in som adjungerad eller ledamot i en styrelse för att genom styrelsen verka för att sätta fokus på affären och säljet. Detta är något som blir mer och mer aktuellt då många styrelser börjar inse värdet av att tänka på sälja och marknad i styrelsen på ett bolag. 

Genom Larssons School of Sales kan vi ta långa och korta konsultuppdrag eller så kan vi gå in på interimsuppdrag i en roll i bolaget för att stärka upp under vissa perioder. 

Kontakta oss så kan vi prata igenom ert behov och vad som skulle hjälpa din organisation bäst!