larssons blogg

2019 > 04

Inom psykologin och vetenskapen har förnuft och känsla länge betraktats som motpoler. Om man skulle ta och applicera det perspektivet på neurovetenskapen skulle man kunna säga att framgångsrikt beslutsfattande beror på att de rationella pannloberna styr de djuriska instinkterna i de emotionella hjärnregionerna som utvecklades tidigare. 

Men det stämmer inte.

Effektivt beslutsfattande är inte möjligt utan den motivation och betydelse som kommer från annan indata tex känslor. Vi behöver känslor för att fatta beslut. Vi människor är faktiskt inte kallt rationella människor som traditionell ekonomisk teori ofta vill framstå.

Daniel Kahneman och Amos Tversky har bägge påvisat att den negativa emotionella påverkan av förluster är dubbelt så intensiv som den positiva effekten av vinster. Och det är just det som påverkar vårt beslutsfattande på ett förutsägbart sätt. Det förklarar väldigt bra vår mänskliga envisa mot att erkänna dåliga investeringar.

Så kontentan är att känslor är grunden för det mänskliga förnuftet och förnuftet är grunden till dina kunders beslut. 

Källa: Anil Seth, Daniel Kahneman