larssons blogg

2019

Inom psykologin och vetenskapen har förnuft och känsla länge betraktats som motpoler. Om man skulle ta och applicera det perspektivet på neurovetenskapen skulle man kunna säga att framgångsrikt beslutsfattande beror på att de rationella pannloberna styr de djuriska instinkterna i de emotionella hjärnregionerna som utvecklades tidigare. 

Men det stämmer inte.

Effektivt beslutsfattande är inte möjligt utan den motivation och betydelse som kommer från annan indata tex känslor. Vi behöver känslor för att fatta beslut. Vi människor är faktiskt inte kallt rationella människor som traditionell ekonomisk teori ofta vill framstå.

Daniel Kahneman och Amos Tversky har bägge påvisat att den negativa emotionella påverkan av förluster är dubbelt så intensiv som den positiva effekten av vinster. Och det är just det som påverkar vårt beslutsfattande på ett förutsägbart sätt. Det förklarar väldigt bra vår mänskliga envisa mot att erkänna dåliga investeringar.

Så kontentan är att känslor är grunden för det mänskliga förnuftet och förnuftet är grunden till dina kunders beslut. 

Källa: Anil Seth, Daniel Kahneman

Vi på Larssons School of Sales vet hur man etablerar, implementerar och följer upp en praktisk och tillämpbar  säljprocess. Det är inget man ska hasta igenom. Därför att det är metoderna och verktygen i din process som ska harmonisera med hur dina produkter och tjänster paketeras och säljs av säljarna till kunderna.

Tycker du att det är svårt?

Det har du rätt i. Det tar både tid och resurser att få det rätt. Och då ska du veta att man behöver ändra och justera ibland också. Det vill säga, vi lever i en föränderlig värld och allt är inte idag som det var igår.

Hur gör man då?

Boka ett möte med oss så går vi igenom dina förutsättningar och krav, Dina produkter och din marknad, dina säljare och säljledares arbetsmetodik och verktyg. Sen börjar vi tillsammans sätta er nya säljprocess så den stödjer er verksamhet.

Systemstöd ska stödja processen. Inte tvärtom.

Många väljer idag en enkel väg. Dvs att ta de färdiga steg som ditt CRM vill hjälpa dig med. Men fastna inte i den fällan för det är din verksamhet som ska få hjälp. Inte att du ändrar verksamheten på grund av begränsningar eller okunskap i systemstödet.

Vi finns för att hjälpa dig, dina säljare, din säljchef och resten av din organisation att förenkla vardagen och få mer koll och fler affärer.

Hör av dig !