larssons blogg

2017 > 11

Det gamla vikingaskeppet hade några saker som var helt nödvändiga för att det skulle fungera. 
Inte olikt våra företag och organisationer idag. 

Tillexempel så var det extremt viktigt att kaptenen talade om vart de skulle segla och hur de skulle ta sig dit. Kaptenen satte ett mål och en färdväg som han förväntade sig att alla tog till sig och förhöll sig till. 
Han jobbade med målsättning och tydligt ledarskap. Alla visste att de skulle få dela på bytet och vinstdelningsprogrammet var klart som korvspad för alla. 

Att alla roddarna rodde i takt och åt samma håll var också en absolut nödvändighet. Vid ett tillfälle år 912 så tyckte de bakre killarna vid styrbord sida att de skulle köra lite innovation lan in en egen inkubator. Det resulterade i ca tre års försening av den stora plundringsfesten i norra England. Likadant var det när man bestämde sig för att ro lite agilt enligt scrum. En daglig stand upp klockan 0900 en morgon när man gick igenom vad som återstod av resan, slutade som vanligt i oenighet om vad man egentligen lovat hövdingen hemma i byn. 

Vi sitter fortfarande i samma båt och måste ro åt samma håll, Vi skickar upp seglet i medvind och vi kastar någon överbord i motvind. Ibland måste det såklart förhandlas men det gjorde man även förr. Några getter extra till familjen där hemma kunde vara en bra ersättning.

Ror ni åt samma håll i ert företag? Har ni tydligt satta mål? Och vet alla vad de skall göra när stormen kommer?
Kan du prioritera om och göra någon annans jobb? Och har du koll på ert vinstdelningsprogram?